Týdenní plán od 28. února do 4. března 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 76-79
 • vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic
 • předložky

Čtení

 • Uč. str. 78-81
 • čtení s přednesem
 • čtení se zaměřením na předložkové vazby

Psaní

 • Písanka str. 11, 12
 • opis, přepis
 • rýmy, hádanky

Matematika

 • PS str. 10-13
 • sčítání a odčítání do 100
 • písemné sčítání a odčítání
 • rýsování úseček dané délky
 • měření délky úsečky

Prvouka

 • Uč. str. 46, PS str. 55-57
 • procvičování učiva o čase
 • přichází jaro

Pracovní vyučování

 • samostatné vytváření a vystřižení různých tvarů

Výtvarná výchova

 • hry s linií křížení čar

Hudební výchova

 • taneční hry se zpěvem

Tělesná výchova

 • skoky snožmo, odraz snožmo, cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 2. března se konají v době od 15.30 do 17.30 konzultační třídní schůzky.
 • Čtení pro kamarády: pondělí – Míša, úterý – Anuška, středa – Adam, čtvrtek – Daniel, pátek – Adélka (děti mají termíny zapsané v úkolníčku).
 • Prosím dohlédněte, aby si děti přinesly čisté cvičební úbory a ručníky.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 • V tomto týdnu budeme v každé hodině matematiky potřebovat pomůcky na rýsování.
Back To Top