Týdenní plán od 14. do 18. října 2013

Český jazyk

 • Druhy vět – věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Uč. str. 26-27, uč. doma str. 20-21.
 • Sloh:prosba a poděkování.

Čtení

 • Plynulé čtení, čtení vět se správnou intonací.
 • Uč. str. 30-33.

Psaní

 • Malá písmena abecedy.
 • Písanka str. 15-17.

Matematika

 • Odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy.
 • Procvičování sčítání do 20.
 • G:vyznačování geometrických tvarů na čtverečkovaný papír.
 • PS str. 16-19.

Prvouka

 • Zelenina a ovoce.
 • Procvičování – stavba těla savců a ptáků.
 • Uč. str. 20-23, PS str. 21-23.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – listy.

Výtvarná výchova

 • Strom – malba a otiskování.

Hudební výchova

 • Nácvik písně.
 • Rytmická cvičrní a hra na dětské rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách – vylézání dohmatem a došlapem na každou příčku,přechod žebřin krokem přísunným stranou v různých výškách, ručkování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kntrolu pouzder dětí – pero, 2 tužky číslo 2, tužka číslo 3, nůžky, pastelky.
 • Děti si nasbírají a vylisují barevné listy do pracovního vyučování.
 • V případě příznivého počasí půjdeme ve čtvrtek 17. 10. pouštět draky.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Věty tázací Počítání s vílou – sčítání Savci
Věty rozkazovací Počítání s vílou – odčítání Ptáci
Věty přací Písemné sčítání Ovoce
Procvičování druhů vět Sčítání do 20 Podzim – opakování
Doplň znaménka Slovní úlohy Druhy zeleniny
Čtení – článek Listí   Křížovka
Čtení – Vláďův drak   Křížovka – ovoce

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top