Týdenní plán od 7. do 11. října 2013

Český jazyk

 • Pořádek vět, druhy vět, věta oznamovací.
 • Tvoření souvětí s danou spojkou.
 • Uč. str. 21-25, uč. doma str. 18-19.
 • Sloh: vypravování podle osnovy, prosba a poděkování.

Čtení

 • Poslech pohádky a její reprodukce.
 • Plynulé čtení, čtení s porozuměním.
 • Uč. str. 26-29.

Psaní

 • Malá písmena abecedy.
 • Písanka str. 13-15.

Matematika

 • Sčítání  do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy, řetězové příklady.
 • G: rýsování rovných čar, geometrické tvary – procvičování.
 • Uč. str. 13-15.

Prvouka

 • Živočichové ve volné přírodě.
 • Uč. str. 16-19, PS str. 20-21.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – překládání, skládání.

Výtvarná výchova

 • Koláž – les, rybník, louka.

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení, hra na dětské rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 10.10.- děti si přinesou obrázky živočichů žijících ve volné přírodě na koláž.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta oznamovací Pětiminutovky Houbařský kvíz
Čtení – Andulka Je to správně? Podzim v lese
Čtení – Cibulky Sčítání s přechodem Stěhovaví ptáci
Šípková Růženka    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top