Týdenní plán od 7. do 11. prosince2009

Čtení

 • Slabikář str. 28-31
 • Komíny a půdy
 • hláska a písmeno K
 • fólie 9b, 10a

Psaní

 • Písanka str. 1-5
 • písmena k, o, O
 • slabiky a slova s k, o
 • opis vět, přepis a diktát slabik

Matematika

 • PS str. 30-31
 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6
 • rozklad čísel
 • početní diktát, početní řetězce

Prvouka

 • PS str. 21-23
 • svátky a tradice
 • zimní sporty

Pracovní vyučování

 • rybička – viz Slabikář str. 27

Výtvarná výchova

 • rybička – viz Slabikář str. 27

Hudební výchova

 • vánoční koledy

Tělesná výchova

 • cvičení na stanovištích
 • první pomoc při drobných poraněních
 • přivolání pomoci

Doplňující informace pro rodiče

 • pomůcky do výtvarné výchovy: pružný prut o délce asi 50 cm, vlna nebo provázek, korálky nebo knoflíky
 • doporučuji dbát na správné sezení při čtení a psaní

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka 1. A

 

Back To Top