Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

Čtení

 • Vyvození písmen O,o E,e
 • Čtení a skládání písmen, řazení podle předlohy
 • ŽA str. 4 a 5

Psaní

 • Uvolňovací cviky s říkankou
 • Písanka str. 3-7

Matematika

 • Určování počtu, dokreslování
 • Číslice 1, 2, 3

Prvouka

 • Naše třída – chování ve vyučování a o přestávce

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – sluníčko

Výtvarná výchova

 • Malba – plot

Hudební výchova

 • Nácvik písně Adámku náš
 • Rytmizace, doprovod na dětské hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 9. – v 16. hodin se sejdeme s rodiči ve třídě na první společné třídní schůzce. Prosím o účast.
 • Od tohoto týdne už budeme dodržovat rozvrh třídy. Vyučování končí dětem v 11.25, ve čtvrtek ve 12.10.

Procvičuj si učivo

 Čtení  Matematika  Prvouka
Řádek, sloupec  Počítáme do 3  Slušné chování
Hláska a písmeno A    O veliké řepě
Hláska a písmeno O    
Hláska a písmeno E    
     
   
     
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka 

Back To Top