Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Adresa, pohled, dopis

Čtení

 • Mimočítanková četba

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Násobení a dělení 2 – 5

Prvouka

 • Opakování učiva 2. třídy

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy
 • Třídění pomůcek

Výtvarná výchova

 • Rozdávání a třídění výtvarných prací

Hudební výchova

 • Zpěv táborových písní

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Během týdne si budou děti postupně odnášet polštáře, kufříky, výkresy …, prosím o přibalení igelitky do aktovek.
 2. Ve středu začnu vybírat učebnice, dejte je s dětmi do pořádku – polepte, vygumujte, odbalte…., děkuji.
 3. V pátek, pokud vyjde počasí, se děti zúčastní atletických závodů v pěti disciplínách – vše včas upřesním na EDU.

Odkazy k procvičování učiva

Píšeme pohlednici 1 Hoď do koše Ho ho Watanay
Píšeme pohlednici 2 Vláček Okoř
Dopis Znaménka v příkladech Barbora píše z tábora

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top