Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Český jazyk

 • Procvičování učiva o podstatných jménech a slovesech, shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva

Matematika

 • Procvičování učiva

Vlastivěda

 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Ekosystémy – projekt

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Gumování a lepení učebnic

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Operetka Budulínek

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. 6. 2021 – odevzdáváme učebnice.
 • 25. 6. 2021 – atletické závody.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Okupace a 2. světová válka

Kvíz – podstatná jména

Obsah obrazců

Ekosystémy naší přírody

 

Back To Top