Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Čtení

 • Výrazné čtení s přízvukem, čtení předložek
 • Čtení z čítanky

Psaní

 • Procvičování písmen
 • Přepis, opis v písance

Matematika

 • Procvičování učiva
 • Sčítání čísel v oboru do 20 s přechodem desítky

Prvouka

 • Léto u rybníka
 • Opakování učiva
 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Výlet do Olomouce

Výtvarná výchova

 • Výlet do Olomouce

Hudební výchova

 • Pasování na čtenáře v Městské knihovně v Krnově

Tělesná výchova

 • Atletické závody

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 22. 6. 2021 máme zkrácené vyučování o 1 hodinu.
 • Ve středu 23. 6. 2021 jedeme na výlet do Olomouce.
 • Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jedeme do Krnova do knihovny.
 • V pátek se uskuteční pro žáky 1. stupně atletické závody .

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Veselá kapela Sčítání a odčítání tří čísel Škoda hrou
Výlet Střílečka Léto u rybníka
Sobota u babičky Pexeso poznávání hodin Léto v lese
Geometrická tělesa Luční rostliny
Back To Top