Týdenní plán od 21. 5. do 25. 5. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem – procvičování.
 • Slovní druhy.
 • Souvětí.
 • Učebnice str. 124-127.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování.

Anglický jazyk

 • Dny v týdnu, vyučovací předměty.
 • Lekce 25.

Matematika

 • Procvičování učiva o zlomcích.
 • Průměr.
 • Geometrie: jednotky obsahu, grafický součet úseček.
 • Učebnice str. 32, 33, 36-38.

Vlastivěda

 • Ludvík Jagellonský.
 • Rudolf II.

Přírodověda

 • Lidská obydlí – volně žijící savci.

Pracovní činnosti

 • Herbář.

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty – motýl.

Hudební výchova

 • Stará archa.
 • C dur, rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Atletika.
 • Skok do výšky.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 22. 5. se fotíme.
 • Ve středu 30. 5. jedeme na dopravní hříště do Krnova. Někteří žáci nemají zaplacen fond na květen.
 • Doplňte pomůcky do geometrie a kufříku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top