Týdenní plán od 7. 5. do 11. 5.

 • 5. A
 • 499× přečteno

Český jazyk

 • Věta, souvětí – spojovací výrazy
 • Literární předloha pro film

Anglický jazyk

 • Family life, Jobs
 • Moje rodina, názvy povolání

Matematika

 • Dělení desetinných čísel
 • Řešení slovních úloh

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC – psaní ZAV
 • Email s přílohou

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina
 • Severní Morava a Slezsko

Přírodověda

 • Kladka
 • Kolo na hřídeli

Pracovní činnosti

 • Dokončení prací

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se – vycházka

Hudební výchova

 • nevyučuje se – ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Gymnastické prvky, jednoduchá sestava

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 7. 5. ředitelské volno, v úterý 8. 5. st. svátek, ve čtvrtek 10. 5. tř. schůzky, v pátek 11. 5. vycházka do přírody.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top