Týdenní plán od 14. 3. do18. 3. 2022

Český jazyk

 • Koncovky podstatných  přídavných jmen
 • Zájmena

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň

Anglický jazyk

 • Culture, English Across the Curriculum

Matematika

 • Zlomky
 • Desetinná čísla
 • G: rovinné obrazce, tělesa

Vlastivěda

 • Evropa – shrnutí učiva
 • Evropská unie

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • Příprava prezentace

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Africká zvířata

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, překontrolujte dětem pomůcky a chybějící dokupte.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky přídavných jmen 1, zdvojené souhlásky, zdvojené souhlásky 2, koncovky přídavných jmen 2

Desetinná čísla, zlomky, písemné dělení,

Kostra, svaly, video: svaly

Státy x hl. města, videa: Německo , Rakousko 1 , Rakousko 2,

Back To Top