Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Stupňování přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Culture, English Across the Curriculum

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování, slovní úlohy
 • Zlomky – procvičování
 • Písemné dělení a násobení – procvičování
 • G: kvádr, krachle – povrch; trojúhelníky

Vlastivěda

 • Sousedé ČR

Přírodověda

 • Charakteristické znaky člověka
 • Původ a vývoj člověka, etapy vývoje

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Vytváření prezentace  – naši sousedé

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Využití jednoduchých objektů

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtvrtek 10. 3. 2022 – bruslení v Krnově. Vybíráme 40,- Kč – vstup, jízdné. Podrobnosti jsem již minulý týden zaslala na EDU.
 • Prosím, kontrolujte dětem pomůcky do vyučování. Začíná se nám množit zapomínání psacích pomůcek, učebnic, pracovních sešitů či úkolů.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, přídavná jména přivlastňovací, stupňování přídavných jmen 1, stupňování  2

DČ – sčítání a odčítání, zlomky 1, zlomky 2, zlomky 3

video: Polsko, Slovensko, procvičuj: Slovensko, test, Polsko

Člověk – součást přírody, vývoj člověka, části lid. těla

 

Back To Top