Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Zájmena
 • Podstatná a přídavná jména

Český jazyk – sloh

 • Reklamní kampaň

Anglický jazyk

 • Culture, English Across the Curriculum

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Jednotky času, délky, hmotnosti, objemu – procvičování

Vlastivěda

 • Česká republika
 • Praha – hlavní město

Přírodověda

 • Kůže

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Prezentace

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Experimentální činnost s využitím dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Utváření pohybové paměti
 • C dur, G dur

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 3D kino – Podmořský svět, vybíráme 100 ,- Kč.
 • Dětem dochází psací a rýsovací pomůcky, dokupte a doplňte pouzdro i kufřík.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Back To Top