Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Procvičení koncovek podstatných jmen
 • Podstatná jména rodu mužského
 • Pověsti

Sloh

 • Zpráva, oznámení

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Jednotky délky a hmotnosti
 • G – obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém louka – rostliny

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 11. 3. jedeme na plavání, odjezd v 7.25 hod.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top