Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Vyjmenovaná slova po S

Anglický jazyk

 • In the street

Matematika

 • Procvičování počítání do 1000
 • Procvičování zaokrouhlování
 • G: kruh, kružnice (poloměr, průměr)

Prvouka

 • Živé organizmy
 • Houby

Pracovní činnosti

 • Rekvizity na vystoupení
 • Jarní rostliny – kresba

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu – pštros

Hudební výchova

 • Nácvik na taneční vystoupení

Tělesná výchova

 • Driblink
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Od pondělí 14. 3.  již nemusí mít děti ve škole roušku
 2.  Charitativní vystoupení na pomoc Ukrajině se uskuteční 22. 3. 2022 v parku v Městě Albrechticích. Prosím o účast všech dětí – viz informace na EduPage
 3. Chystejte s dětmi věci podle rozvrhu!

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Najdi slovesa Písemné sčítání Třídění přírodnin
Slovesa – čas Písemné odčítání Houby
Slovesa – čas 2 Písemné +, – Opakování – planety pracovní list
VS po S – seřaď Násobilkové obdélníky  pro rychlíky Opakování – neživá příroda – pr. list
VS po S – doplň do textu Pracovní list – písemné sčítání Živé organismy – pr. list
Pracovní list – opakování VS po B,L,M Pracovní list – písemné odčítání
Pracovní list 2 – P

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

Back To Top