Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • procvičování VS po B, L, M, P

Anglický jazyk

 • In the street
 • Předložky ON, IN, UNDER

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Písemné odčítání trojciferných čísel do 1000
 • G:Kružnice – střed, poloměr a průměr.

Prvouka

 • Planety sluneční soustavy – test
 • Živé organismy

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vesmír – kresba

Hudební výchova

 • Vesmír – opakování písní
 • Nácvik : Statistika
 • Zápis not, pomlka čtvrťová

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblinkem – snížený postoj, pohyb zápěstí, hraní prsty, střídání rukou, výška driblování
 • Cvičení s plnými míči

Doplňující informace pro rodiče

 • KONTROLA POMŮCEK DO ŠKOLY!

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Slovesa Písemné odčítání do 1000 Planety Statistika
Osoba a číslo Násobení a dělení s čísly 10, 100  – vyber si cvičení Slunce – doplň
VS po S – výčet Převody jednotek délky – vyber si cvičení Živá a neživá příroda
Syn, sytý, syrový Pamětné počítání do 1000 – vyber si cvičení Roztřiď přírodniny
Geometrie – kruh, kružnice
Back To Top