Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Podstatná jména, slovesa – procvičování

Anglický jazyk

 • In the street

Matematika

 • Procvičování učiva – 2. díl učebnice
 • Násobení a dělení do 100 – opakování
 • Dělení se zbytkem násobky 2-5
 • G : úsečka

Prvouka

 • Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • Léčivé, jedovaté, chráněné rostliny

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace – dokončení

Výtvarná výchova

 • Tulipán

Hudební výchova

 • Zpěv
 • Rytmizace
 • Opakování – notová osnova, noty

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazu, síly na pružném můstku – plynulý rozběh, doskok na kozu do dřepu
 • Míčové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Procvičujte násobilku!
 2. V úterý 22. 3. od 16:00 h v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích proběhne koncert na podporu Ukrajiny, na kterém vystupujeme. Prosím o účast všech dětí.  Sraz dětí v 16: 45 h.  u pódia – vystupujeme po 17.hodině
 3. Žádám o kontrolu pomůcek do školy

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
SYN, SYTÝ, SÝR Písemné + Třídíme rostliny
SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT Písemné – Jak rostou květiny
Podstatná jména – rod, číslo, pád Násobení a dělení – procvičuj Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
Slovesa – osoba, číslo, čas Násobení a dělení – test
Dělení se zbytkem

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top