Týdenní plán do 7. 3. do 11. 3. 2016

Český jazyk

  • Slovesa – osoba, číslo, čas a vyjmenovaná slova po S

Anglický jazyk

  • In the street -.. has got.., …have got

Matematika

  • Procvičování násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání do 1000

Prvouka

  • Houby, Rostliny kvetoucí a nekvetoucí

Pracovní činnosti

  • Jaro

Výtvarná výchova

  • Písmo

Hudební výchova

  • Moderní tanec, notový zápis, hra na flétnu

Tělesná výchova

  • Nácvik vedení míče driblinkem

Doplňující informace pro rodiče

  1. V pondělí 14. 3. v SVČ Méďa v Krnově proběhne okresní kolo recitační soutěže – platí pro vybrané žákyně.
  2. V úterý 15. 3.  – odpolední akce – Velikonoce v muzeu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po S Násobilka Animals – pexeso
Slovesa Slovní úlohy Vlastnosti – pexeso

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top