Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Samohlásky – krátké, dlouhé
 • Psaní u,ů,ú
 • Dvojhlásky

Čtení

 • Mimočítanková četba
 • Poslech

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát

Matematika

 • Číselná řada do 100
 • Sčítání a odčítání do 100 po desítkách
 • M- G: bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Zima
 • Blíží se Vánoce

Pracovní vyučování

 • Vánoční dárky a dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční motivy

Hudební výchova

 • Poslech: Česká mše vánoční
 • Hudební hry a rytmizace

Tělesná výchova

 • Vycházka do okolí školy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek, dětem stále chybí lepidla a fixy na tabulky!
 2. Datum vánoční besídky upřesním podle rozhodnutí vedení školy o plánovaném ředitelském volnu.
 3. Na besídce si budou děti vyměňovat dárky v hodnotě 50,- Kč – včas  upřesním kdo – komu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Psaní ú,ů,u Odčítání desítek Vánoce a jejich symboly
Dvojhlásky Rozklad do 100 Česká mše vánoční
Procvičování Další procvičování Pohádka – Vánoce

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top