Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Námět na povídku

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Počítání s velkými čísly
 • Dělení dvojciferným číslem
 • Ge: obsah

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Základní oblasti Země

Informatika

 • ZAV

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla
matematika český jazyk přírodověda vlastivěda
porovnávání čísel shoda opakování bezobratlí světadíly a oceány

orientace

Back To Top