Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2009

Český jazyk

 • Procvičujeme psaní ú, ů ve slovech
 • Začneme nové učivo – tvrdé souhlásky
 • Učebnice str. 46 až 48

Čtení

 • Respektujeme znaménka na konci věty
 • Seznámíme se s Josefem Ladou – spisovatelem a ilustrátorem
 • Čítanka str. 56 až 61

Psaní

 • Velká psací písmena
 • Písanka str. 26 až 29

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • Geometrie – body, značení, poloha, úsečka – modelování
 • PS str.10 až 13

Prvouka

 • Rozdíly mezi městem a vesnicí
 • Základní znalosti o našem městě
 • Vycházka – plánek města

Pracovní vyučování

 • Kapřík – výzdoba třídy

Výtvarná výchova

 • Kapřík – uplatňování poznatků o reliéfní kompozici

Hudební výchova

 • Nácvik vánočních koled, doprovod na rytmické hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Průpravná gymnastická cvičení
 • Dynamická chůze vpřed, vzad, stranou, cval stranou, poskoky

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji všem rodičům za pěknou atmosféru, kterou jste pomohli vykouzlit na pátečním setkání. Masky dětí byly moc krásné a moc to všem slušelo. Doufám, že náš plánovaný výlet do Rožnova dopadne také tak pěkně. S bližšími informacemi vás seznámím v dalším plánu práce. Děti dostanou včas lístečky s potřebnými údaji. Na výlet vybírám částku 200 korun. Prosím, uhraďte, co nejdříve. Děkuji.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

 

Back To Top