Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Matematika

 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky
 • Písemné i pamětné dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • Čeští umělci 19. století

Přírodověda

 • Střídání dne a noci

Informatika

 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

Back To Top