Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Čtení vět
 • Hláska a písmeno I, i, í, slabiky s I, Í
 • Skládání ze složek
 • Živá abeceda str. 48-56, Zdokonalujeme čtení str. 30-34

Psaní

 • Uvolňovací cviky –  opakování cviků
 • Základní hygienické návyky při psaní
 • Písanka str. 28, 29

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5
 • Nácvik psaní číslice 0
 • Psaní sloupečků s příklady – úprava
 • Rozklad čísel
 • PS str. 48-53

Prvouka

 • Rodina

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – kůň sv. Martina

Výtvarná výchova

 • sv. Martin

Hudební výchova

 • Nácvik písně Maličká su
 • Už Martin na bílém koni

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vpřed
 • Trenéři – tanec

Doplňující informace pro rodiče

 • Dbejte při všech činnostech na správnou výslovnost dětí
 • Skládejte slabiky, slova ze složky s písmeny

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             HV
První hláska Rozkládej! Moje rodina Vánoční pečení
Hláska a písmeno I Procvičuj + a – Život v rodině Vánoční
Hledej slabiky Sčítání do 5
Čteme slova Odčítání do 5
Čteme věty Kočičí počítání
Najdi správnou slabiku Vláček
Back To Top