Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Pořádek slov ve větě.
 • Význam slov – slova protikladná a souznačná.
 • Uč. str. 36-38.

Čtení

 • Čtení vět se správnou intonací.
 • Dodržování krátké přestávky za čárkou ve větě.
 • Uč. str. 35-38.

Psaní

 • Opis písmen a slov.
 • Práce se získanými informacemi.
 • Písanka str. 20 a 21.

Matematika

 • Sčítání 4+, 3+, 2+.
 • Procvičování 9+, 8+, 7+,6+, 5+, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-.
 • Obchodování, slovní úlohy.
 • Teplota, jednotka teploty.
 • Osová souměrnost.
 • Vzájemná poloha bodu a čar.
 • PS str. 51-56.

Prvouka

 • Ekosystém zahrada – ovocné stromy a jejich plody.
 • Ekosystém zahrada – zahradnické potřeby, využití ovoce a zeleniny.
 • Uč. str. 23, PS str. 19-20.

Pracovní vyučování

 • Projekt Stop Motion.

Výtvarná výchova

 • Naše rodina.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Listopad.
 • Opakování písně Lečo s doprovodem na rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Dynamika.
 • Trenéři do škol.

Doplňující informace pro rodiče:

 • 10. 11. projekt Stop Motion – 1. – 4. vyučovací hodina.
 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Trénuj druhy vět Čáry a body Zelenina
Doplň znaménka za větou Počítej Ovoce
Slova protikladná Početní trenažér Podzim – opakování
Protiklady Sčítání Ovoce – zelenina
Synonyma Odčítání Ovoce – křížovka
Dělení slov Plody ovoce a zelenina
Slova protikladná
Back To Top