Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Počítání do 10 000
 • Slovní úlohy
 • Rýsování kolmic, rovnoběžek a kružnic

Vlastivěda

 • Okolí naší obce, minulost – pověsti

Přírodověda

 • Rostliny

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Procvičování písní, poslech CD

Tělesná výchova

 • Míčové hry, šplh, překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno

24. 11. Třídní schůzka konzultační – od 15.30 do 17.30 hod. ve třídě

V pondělí hodina se stomatologem – nezapomeňte na zubní kartáček !!!!!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika   Jazyk český   Různé 
 Zaokrouhlování čísel  Slovní druhy   Násobilka
 Písemné příklady  Vyjmenovaná slova  Pády
Back To Top