Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Čtení

 • Čtení slabik – Mi, Li, Pi, Si, my, ly, py, sy.
 • Čtení slov a vět. Skládání ze složky.
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy.

Psaní

 • Psaní – obtahování i, psaní samohlásek
 • Psaní – s, l, m, p

Matematika

 • Procvičování – sčítání a odčítání do 5.
 • Vyvození čísla 6, porovnávání čísel do 6.
 • Číselná řada.

Prvouka

 • Rodina – členové rodiny – můj pokojíček.

Pracovní vyučování

 • Tvoření z kartonu.

Výtvarná výchova

 • Téma: Moje rodina

Hudební výchova

 • Ukolébavka, pochod.

Tělesná výchova

 • Příprava k nácviku ke kotoulu vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Denně čtěte a skládejte ze složky.
 2. V pouzdře nesmí chybět 2-3 ostrouhané tužky.
 3. Kontrolujte, zda děti mají pořádek ve složce.
 4. Ve čtvrtek 17. 11. děti mají volno – státní svátek.
 5. V pátek     18. 11. je uděleno ředitelské volno. 

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

Matematika Český jazyk Prvouka
Domino Čteme písmena Moje rodina
+, – do 5 Slabiky s Y,y Domov

Text

Back To Top