Týdenní plán od 7. 10. do 11. 10.

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Předpony a předložky – učebnice str.22 až 23

Český jazyk – sloh

 • Psaní adres

Anglický jazyk

 • Opakování:alphabet/spelling, colours Happy
 • Families: family members Numbers 10 – 40

Matematika

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Písemné násobení jednociferným činitelem
 • Geo – kolmice, kružnice

Vlastivěda

 • Mapy, plány, poledníky
 • Určování svět. stran podle kompasu
 • Na mapě pomocí směrové růžice

Přírodověda

 • Opakování o rostlinách
 • Voda v našem městě – využití poznatků z čističky vody
 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Podzimní příroda – větvička s plody

Hudební výchova

 • Rytmus, poslech skladeb

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 8.10.
 • Dopravní hřiště Krnov – 10.10. druhá skupina(modří)

Doplňující informace pro rodiče

Posílejte příspěvky na SRPDŠ, sledujte známky na ELCE! Nezapomínejte na vlastivědu a přírodovědu, úkoly mají žáci ve svých úkolníčcích a na ELCE jen písemné úkoly!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top