Týdenní plán od 7. 1. do 11. 1. 2013

Český jazyk

 • Skloňování podstatných jmen.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Učebnice str. 69-76.

Český jazyk – sloh

 • Čtení vyhledávací, výpisky.

Anglický jazyk

 • My school.
 • Předměty a dny v týdnu.

Matematika

 • Počítání s velkými čísly.
 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
 • Geometrie: jednotky obsahu, střed a osa úsečky.
 • Učebnice str. 22-24, 26-27, 30.

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj – r. 1968, Sametová revoluce.
 • Opakování dějepisného učiva.

Přírodověda

 • Tropický a subtropický pás.

Pracovní činnosti

 • Šití spínátka, háčku.

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, zjednodušení prvků a jejich řazení.

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva.

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Žákům chybí pomůcky do geometrie, Vv a Pv (kružítka, pravítka, nůžky, lepidlo, guma ap.).
 • Na středu do Pv si žáci donesou látku, nůžky, jehlu, nit a 2 spínátka nebo 2 háčky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top