Týdenní plán od 20. do 24. září 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 14-17
 • psaní vět, velká písmena na počátku vět, znaménko na konci vět
 • melodie hlasu na konci vět
 • pořadí vět v textu

Čtení

 • Uč. str. 15-22
 • čtení s porozuměním
 • melodie hlasu, přestávka mezi větami

Psaní

 • Písanka str. 5,6
 • procvičování číslic, krátkých slov, velkých písmen

Matematika

 • PS str. 9-12
 • sčítání do 20 s přechodem desítky
 • křivá a rovná čára – pravítko

Prvouka

 • doprava v našem městě – pozorování (vycházka)
 • významné budovy v obci
 • proměny přírody na podzim

Pracovní výchova

 • práce s přírodním materiálem – jeřabiny

Výtvarná výchova

 • třapatka – umělecká křída

Hudební výchova

 • notová osnova
 • opakování písně Okolo Frýdku, doprovod na dětské rytmické nástroje

Tělesná výchova

 • povely, signály
 • rychlý běh, polovysoký start

Doplňující informace pro rodiče

 • V tělesné výchově cvičíme venku, děti potřebují vhodné oblečení a obuv.
 • Ve středu si děti přinesou jeřabiny, budene je navlékat.(jehlu a nit mají v kufříku ve třídě)
 • Ve středu se uskuteční v 16,30 třídní schůzka s rodiči.
 • Děti potřebují denně pravítko na rýsování.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top