Týdenní plán od 13.12. do 17.12.

Čtení

 • Hlásky k, r, v
 • Čtení slov s porozuměním
 • Slabikář str.39-43

Psaní

 • Psaní probíraných písmen
 • Nová písmenka n, O, A

Matematika

 • Číslo 8
 • Vyvození čísla, sčítání a odčítání
 • Číselná osa
 • Pracovní sešit str.9-14

Prvouka

 • Pracovní sešit str. 32-35

Pracovní vyučování

 • Zimní čepice

Výtvarná výchova

 • Vánoční cukroví

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Posilování horních a dolních končetin – žebřiny, nácvik tanečku, hry

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte probraná písmenka z písanky, denně čtěte ve Slabikáři. Píšeme tužkou č.2 ostrouhanou! V matematice počítáme zpaměti bez používání prstů. ČTENÍ VE SLABIKÁŘI A DOMÁCÍ ÚKOLY PODEPISUJTE.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top