Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12.

 

Čtení

 • Slabikář str.41-47
 • Skládání slov a vět
 • Nová hláska Z, Slabikář slova str.29

Psaní

 • Procvičování slabik a slov
 • Nácvik A, O
 • Písanka str.26-29

Matematika

 • Pracovní sešit str.15-17
 • Počítání na fólii 
 • Počítání v oboru 9

Prvouka

 • Pracovní sešit str.35-36
 • Vycházka do lesa (podle počasí ve středu)

Pracovní vyučování

 • Stavby z kostek

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Poslech koled

Tělesná výchova

 • Nevyučovalo se

Doplňující informace pro rodiče

V době prázdnin nebudou mít děti žádné písemné úkoly, podle stran v jednotlivých předmětech dokončete zmeškané učivo s dětmi, které byly nemocné. V šatně  nenechávejte na prázdniny cvičební úbory ani papuče. Během volných dní hlavně procvičujte čtení. Děti musí číst denně aspoń půl hodiny hlasitě s Vaší kontrolou. Připomínám, že v době prázdnin je školní družina UZAVŘENA. Prázdniny začínají ve čtvrtek 23.12.2010.

Všem dětem i rodičům přeji příjemné svátky, sejdeme se opět 3. ledna v novém roce 2011.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top