Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12.

 

Čtení

 • Nová hláska D,d
 • Skládání slabik, slov s novým písmenkem
 • Procvičování slov ve Slabikáři str.27
 • Čtení ve Slabikáři str.35, 36

Psaní

 • Psaní v malé písance
 • Nácvik nového písmenka j
 • Psaní slov  na tabulkách

Matematika

 • Počítání do 7
 • Slovní úlohy
 • Psaní výsledků na tabulky
 • Procvičovat počítání mohou děti na fólii

  Prvouka

 • Slavíme Mikuláše a dodržujeme i další tradice
 • Pracovní sešit str.30-32

Pracovní vyučování

 • Vánoční řetěz, sněhové vločky do oken

Výtvarná výchova

 • Sněhuláci

Hudební výchova

 • Nácvik koled
 • Procvičování tanečku
 • Poslech hudebních ukázek z CD

Tělesná výchova

 • Nácvik šplhu, soutěže družstev při překážkovém běhu, házení míčků na cíl, přetahování

Doplňující informace pro rodiče

Všem dětem, které se zúčastnily rožínání vánočního stromu na náměstí, vyslovuji velikou pochvalu. Prosím rodiče, aby více pozornosti věnovali čtení dětí a procvičovali hlavně se slabšími čtenáři slabiky a nácvik čtení slov skládáním z písmenek.

                  Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top