Týdenní plán od 20. do 24. února

Český jazyk

 • Opakování a procvičování vyjmenovaných slov
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • str. 88-91
 • PS str. 26

Sloh

 • Vyprávění pohádky podle osnovy

Čtení a psaní

 • Trénujeme texty na recitační soutěž
 • Písanka 2. díl

Matematika

 • Pamětné a písemné odčítání trojciferných čísel
 • Kružnice, kruh
 • str. 95, 97-100, 102

Prvouka

 • Slunce, planety, vesmír
 • str. 32-35, PS str. 40

Pracovní činnosti

 • Péče o pokojové rostliny

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zajímavostí – vločky

Hudební výchova

 • Opakování písně Zima, zima
 • Pohybové vyjádření melodie

Tělesná výchova

 • Síla, rovnováha – stoj o rukou s dopomocí

Doplňující informace pro rodiče

Každý den by děti měly mít u sebe pravítko, kružítko i nůžky. Opět žádám o kontrolu pouzder – tužky, pastelky, pera, gumy.

V březnu pojedeme do divadla v Opavě, začínáme vybírat 60 Kč.

Od 27. února do 2. března jsou jarní prázdniny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top