Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Psaní ú,ů,u
 • Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky – výčet
 • Tvrdé a měkké souhlásky – psaní
 • Abeceda

Anglický jazyk

 • Pozdrav, představení sama sebe
 • Číslovky 1 – 10

Matematika

 • Sčítání a odčítání do sta s přechodem
 • Opakování násobilky do 50

Prvouka

 • Škola
 • Bezpečná cesta do školy

Pracovní činnosti

 • Loď z papíru – skládání

Výtvarná výchova

 • Loď z papíru – zdobení

Hudební výchova

 • Opakování známých písní
 • Beskyde, Beskyde – nácvik písně
 • Hra na flétnu – opakování not h1, a1,g1, c2

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Průpravná cvičení
 • Rychlost, obratnost, postřeh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Plavecký kurz – úterý 14. 9. – odjezd po 1. vyučovací hodině, příjezd před poslední pátou hodinou. S sebou plavky, ručník, plav. čepici  (dlouhé vlasy) vše do igelitové tašky, v aktovce mít věci na první a poslední hodinu + svačinu, čip na oběd.
 2. Ve čtvrtek 16. 9.  jdeme během hodiny ČT na exkurzi do místní knihovny.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Tvrdé a měkké souhlásky Násobení a dělení 3 – procvičuj Cesta do školy – pravidla
Další procvičování tvrdých a měkkých souhlásek Procvičování násobení a dělení 2,3 Viditelnost na silnici – video
Procvičování psaní ů,ú,u +, – do 100 – procvičování Prázdniny skončily – video
Další procvičování ú,ů,u +, – do 100 další procvičování

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top