Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno M
 • Slabiky MA, MÁ, ma, má
 • Živá abeceda str. 8-13

Psaní

 • Uvolňovací cviky, hygiena psaní
 • Tvarové prvky – obloučky, šikmé čáry
 • str. 5-7

Matematika

 • Čísla 1, 2
 • Pojmy větší, menší, rovná se
 • Psaní číslice 1
 • str. 10-15

Prvouka

 • Škola – školní režim
 • str. 3-5

Pracovní vyučování

 • Trhání a vytrhávání – ovoce

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby na místě, vpřed, vzad – Pásla ovečky

Tělesná výchova

 • Základní pojmy spojené se základními polohami a pohyby

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně, prosím, kontrolujte dětem pouzdra – ořezané tužky a pastelky, pomůcky do vyučování (fólie, lepidlo, nůžky…)

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Počet slabik Rybičky Jsem školák Zazpívej si
Písmenko M Urči správně Přestávka Pod naším okýnkem
Hledej obrázky Doplň číslo Pásla ovečky
Porovnej

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top