Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9. 2021

Čtení

 • Upevňování znalostí tvarů písmen A, M
 • Hláska a písmeno L
 • Skládání písmen ze složek
 • ŽA str. 14-19

Psaní

 • Rozvoj grafomotoriky
 • Uvolňovací cviky – vodorovná a svislá čára, vlnovka
 • str. 8-10

Matematika

 • Pořadí čísel, psaní čísla 1
 • Číslo 3
 • Porovnávání
 • str. 15-19

Prvouka

 • Bezpečnost, dopravní značky, dopr. prostředky
 • str. 6-8

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony, vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • Pozorování přírody, její zachycení

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Základní organizační povely pro realizaci her
 • Bezpečnost při hrách

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o častou kontrolu pomůcek do vyučování – lepidlo, nůžky, ostrouhané pastelky, obalené sešity a učebnice.

Příští pondělí 27. 9. je ředitelské volno, v úterý 28. 9. pak státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Písmenko L Doplň číslo Dopr. vých. Pásla ovečky
L (video) Porovnej Dopr. prostředky Zazpívej si
Hledej obrázky Spočítej
Počet slabik Nakrm rybu

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top