Poslední plán od 20. 6. do 30. 6. 2016

 

Český jazyk

 • Opakování učiva, doplňovačky, křížovky, rébusy

Český jazyk – sloh

 • Práce s textem

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Odhad a kontrola výpočtu
 • Matematické rébusy a doplňovačky

Vlastivěda

 • 2. světová válka
 • AZ kvíz

Přírodověda

 • Vlivy člověka na přírodní společenstva
 • Ochrana přírody

Pracovní činnosti

 • Kontrola učebnic, úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Třídění a rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie
 • Hra na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

1. V úterý děti zhlédnou na fotbalovém hřišti vystoupení s dravci (40 Kč stáhnu z TF).

2. Ve čtvrtek si přinesou nějakou tašku na výkresy.

3. V pátek 24. 6. odevzdáváme učebnice (prosím o kontrolu).

4. Do AJ ještě některým chybí platba na PS do 5. roč. (240 Kč).

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny i dovolenou a slunečné léto.

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top