Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Spojování vět v souvětí
 • Předčítání a střídavé čtení
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Prepositions

Matematika

 • Násobení desetin. čísel 10 a 100
 • Dělení desetin. čísel 10 a 100
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – konstruktivní úlohy

Vlastivěda

 • Západní Čechy
 • Pracovní listy, práce s mapou

Přírodověda

 • Lidské tělo – povrch těla – kůže
 • Soustava opěrná a pohybová

Pracovní činnosti

 • Plakát

Výtvarná výchova

 • Plakát

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně, poslech, akordy

Tělesná výchova

 • Gymnastika, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola přípravy na výuku a sledování Elky.Platíme školní výlet.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Slovní druhy Rovnice Uč se Kůže
Opakuj Procvič Zkus Procvičuj
Back To Top