Týdenní plán od 20. 3. do 24. 3. 2023

Český jazyk

 • Zájmena
 • Číslovky
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Můj knižní hrdina (PS str. 18, 19)

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky
 • Slovní úlohy
 • G – úhel, osa úhlu

Vlastivěda

 • Praha
 • Povrch ČR

Přírodověda

 • Oběhová soustava
 • SZŠ – Krnov

Informatika

 • Práce s textem a obrázkem
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Výroba velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Jarní tematika

Hudební výchova

 • Odpadá – Zdravověda v Krnově

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top