Týdenní plán od 13. 12. do 19. 12.

Český jazyk

 • Přísudek jmenný a slovesný
 • Základní skladební dvojice
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – záliby, koníčky

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Dělení 2 cif. dělitelem
 • Průměrná rychlost
 • Ge: jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Druhá světová válka

Přírodověda

 • Gravitační síla

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Procházka lesem

Hudební výchova

 • Koledy  – zpěv i poslech

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přetahy, přetlaky

Informatika

         Základy formátování – velikost písma

Doplňující informace pro rodiče

      Žáci, kteří nenavštěvují kroužek psaní ZAV, zaplatí třídní učitelce 150,- Kč za psaní ZAV v rámci vyučování informatiky.

                                 Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top