Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12.

Český jazyk

 • Shoda podmětu z přísudkem
 • Základní skladební dvojice

Český jazyk – sloh

 • Vánoční zvyky a tradice

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem
 • Průměrná rychlost

Vlastivěda

 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Opakování učiva – Vesmír

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Poslech a zpěv koled

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

      V úterý máme besídku, děti si přinesou dárek pro kamaráda a ve středu pojedeme bruslit. V úterý a středu končí vyučování v 11, 30 hod.

      Přeji Vám i dětem krásné Vánoce.

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top