Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12.

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
 • Procvičování – vyjm. slova, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Pamětné početní příklady
 • Ge: obsah obdélníku a čtverce

Vlastivěda

 • Okupace, druhá sv. válka

Přírodověda

 • Rozmanitost přírodních podmínek na Zemi
 • Počasí, podnebí

Pracovní činnosti

 • Výroba papírových ozdob

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

         Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přetahy, přetlaky

Informatika

         Orientace na klávesnici

Doplňující informace pro rodiče

 Kontrolujte dětem pomůcky do vyučování, stále někteří zapomínají učebnice, sešity, ŽK, pomůcky do geometrie.

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka           

Back To Top