Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Orientační prvky v textu, čtení praktické a věcné

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Na  středu 22. 12. si děti donesou trošku cukroví, 2 kousky skořice (badyánu), usušený plátek mandarinky (pomeranče, citronu).
 • Od 23. 12. do 2. 1. 2022 – zimní prázdniny, škola začíná 3. 1. 2022.
 • Všem přeji pěkné svátky a hodně zdraví v roce 2022.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Shoda, shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Písemné dělení, zajímavá matematika

Křížovka

Třídění živočichů

Back To Top