Týdenní plán od 13.12. do 17.12. 2021

Český jazyk

 • Určování pádů, pádové otázky – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po B, L – procvičování pravopisu
 • Sloh – přání k Vánocům
 • Čtení – Ilustrace, povídky – postavy, děj, prostředí. Plynulost čtení
 • Psaní – úprava a sklon – písanka str. 22, 23

Anglický jazyk

 • Christmas: vocabulary, traditions, carols

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.
 • Čísla do 1000 – zápis, sčítání, odčítání po stovkách
 • Slovní úlohy
 • G: Rovina a rovinné útvary, rýsování-  úsečka, přímka

Prvouka

 • Vánoce – zvyky a tradice

Pracovní činnosti

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Kresba – těšíme se na Vánoce

Hudební výchova

 • Poslech vánočních koled a písní
 • Hudební improvizace
 • Nácvik: Vzhůru, vzhůru pastuškové

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazových schopností a rozvoj odrazové síly nohou
 • Švihadla, můstek
 • Pohybové hry, honičky

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. 12.  Třídní výlet zámek Raduň, Opava – více informací napíši na EduPage
 • do 15. 12. mají děti donést dárek pro kamaráda ( do 100 Kč)

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Podstatná jména – rod, číslo, pád – vyber cvičení Počítání po 100 – vyber cvičení Adventní kalendář
Vyjmenovaná slova po B – chytáky Písemné sčítání a odčítání Chaloupka na vršku – Vánoce
VS po B – vyber cvičení Početní operace bez závorek Staré vánoční zvyky
VS po L – chytáky Násobení, dělení – procvičuj Vánoční zvyky
VS po L – doplň – vyber cvičení
Práskni krtka – VS po B

 

Back To Top