Týdenní plán od 6. 12. do 10. 12. 2021

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Pádové otázky
 • Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov B, L
 • Sloh: Popis práce- Jak pomáháme doma -připravujeme se na Vánoce
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu)
 • Psaní: Psaní podle vzorků písma (úprava a sklon). Písanka str. 20-22

Anglický jazyk

 • My world – Skill test (revision unit 1-3)

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000, čtení a zápis trojcif. čísel
 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • G:Rovina a rovinné útvary(trojúhelník, čtverec, obdélník).

Prvouka

 • Povolání
 • Opakování – Náš svět
 • Ájin zpravodaj – Náš svět

Pracovní činnosti

 • Dekorační, ozdobný předmět

Výtvarná výchova

 • Vánoční tradice a zvyky

Hudební výchova

 • Hudba umělá a lidová
 • Poslech: Štědrej večer nastal,  Veselé vánoční hody
 • Nácvik vánočních písní a koled

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 7. 12. Plavecký výcvik, odjezd 7:25 od školy, po příjezdu budeme mít Čj a Prv
 • 16.12. společný výlet se 3. B – zámek Raduň, Opava, bližší informace napíšu na EduPage
 • Opětovně žádám o kontrolu pouzder – tužky č. 3, nůžky, lepidlo

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Pravopis B – kolo Počítáme po stovkách Povolání – kvíz Štědrej večer nastal
Diktát B +, – do 1000 po stovkách Povolání – přiřaď Veselé vánoční hody
Pravopis L – kolo Práskni krtka – +, – do 1000 po stovkách Čas vánoční
Diktát L Násobení a dělení – test na čas Rolničky
Rod podstatných jmen – kvíz Vánoční 
Podstatná jména rod, životnost – rozřaď

 

Back To Top