Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Český jazyk

 • Pádové otázky – procvičování
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Čtení : povídky – postavy, děj, pozadí, čtení z vlastní knížky, čítanka str. 74 – dočtení
 • Psaní : úprava a sklon – písanka str. 24

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel s přechodem i bez přechodu do 100
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Procvičování +, – do 1000 po stovkách

Prvouka

 • Vánoce
 • uč. str. 23, pr. sešit str. 29-31

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Poslech vánočních písní a koled

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pokračujeme v distanční výuce – v pondělí budou opět zadány úkoly přes EduPage – pracovní listy on-line – najdete  pod úkolem – otevřít materiál
 2. V úterý se s některými uvidíme na PCR testech – 7.30 hod. tělocvična školy – prosím o dochvilnost
 3. Ve středu si uděláme společnou on-line hodinu v MS Teams od 9.00 hod. – 10.00 hod.
 4. Přeji vám krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok!

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Určování pádů – kartičky Násobení a dělení 6, 7, 8, 9 – trénuj Vánoční křížovka Vánoce na míru – doplň slova
Kvíz – rod, číslo, pád Procvičuj násobení a dělení Doplň chybějící slova – kvíz Vánoční čas
Kolo štěstí – urči rod, číslo, pád Trenažér násobení a dělení 0-9 Vánoce – pexeso Vánoční – J. Ledecký
Kvíz – urči rod, číslo Násobení a dělení – doplň Adventní kalendář Veselé vánoční hody
Pády podstatných jmen – přiřaď Písemné sčítání dvojciferných čísel Vánoce, vánoce přicházejí
Určování podstatných jmen Písemné odčítání dvojciferných čísel
Diktáty – VS po B +, – do 1000 po stovkách (10 cvičení)
Diktáty – VS po L Pamětné odčítání, sčítání  do 100 – kvíz
Back To Top