Týdenní plán od 13. 11. do 17. 11. 2023

Čtení

 • Opakování a procvičování probraných písmen a slabik
 • Hláska a písmeno T, t
 • Skládání slabik a slov
 • Ž. A str. 54- 56
 • Předávání slabikáře

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Nácvik psaní i

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 – rychlost
 • Rozklad čísel
 • Psaní sloupečků s příklady – úprava
 • PS str. 49 – 52

Prvouka

 • Moje rodina

Pracovní vyučování

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Moje rodina

Hudební výchova

 • Nácvik vystoupení

Tělesná výchova

 • Trenéři
čtení matematika prvouka
první hláska vláček moje rodina
domino číselná řada
přiřaď slabiku sčítání do 5
skládání slov odčítání do 5
čtení vět procvičování
Back To Top