Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení
 • Skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Čtení vět
 • Hláska a písmeno I
 • Ž. A. str. 48 – 56

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 26, 27

Matematika

 • Sčítání a  odčítání oboru čísel do 5
 • Psaní číslice 0
 • Psaní sloupečků – úprava
 • Rozklad čísel
 • PS str. 46 – 53

Prvouka

 • Opakování podzim str. 16, 17
 • Rodina str. 18, 19

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – sv. Martin

Výtvarná výchova

 • Malba – sv. Martin

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Píseň sv. Martin

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vpřed
 • Trenéři

český jazyk matematika prvouka
První hláska Rozklad čísel Život v rodině
Hláska a písmeno I Sčítání a odčítání Moje rodina
Hledej správnou slabiku Sčítání do 5 Krtek a maminka
Pexeso Odčítání do 5 Rodina
Slož správně větu Vláček
Back To Top