Týdenní plán od 20.11. do 24. 11. 2023

Čtení

 • Písmenko T, t
 • Procvičování čtení
 • Skládání probraných písmen, slabik, vět
 • Slabikář str. 3 – 7

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Psaní písmenka i, u

Matematika

 • Sčítání a odčítání 0 – 5
 • Rozkolad čísel
 • Psaní číslice 6

Prvouka

 • Vybavení domácnosti str. 23 – 24

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vánoční čas

Tělesná výchova

 • Překážková dráha
 • Trenéři
čtení matematika prvouka
písmenko T rozklad čísel můj domov
čtení slov číselná řada vyber
skládej slova počítání s mincemi
vláček
Back To Top