Týdenní plán od 13. 10. do 17. 10. 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Podstatná jména a slovesa, uč. str. 20-23
 • Sloh: vypravování podle osnovy
 • Psaní: slova, věty – opisování bez chyb, doplňování
 • Čtení: pověst, hlasité čtení, čtení s porozuměním, uč. str. 34-38

Anglický jazyk

 • Použití is, this, odpověď na krátké otázky týkající se barvy
 • Číslovky do 12

Matematika

 • Dělení 7, násobení a dělení 8
 • Procvičování násobení a dělení čísly 0-7
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: polopřímky opačné
 • Uč. str. 21-22, 25

Prvouka

 • Město
 • Naše vlast
 • Uč. str. 13, PS str. 14-16

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – výroba květů

Výtvarná výchova

 • Práce se suchou křídou – slunečnice

Hudební výchova

 • Práce s písní Notám diví se náš klouček
 • Notová osnova, noty
 • Poslech skladby Kolovrátek

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně kontrolujte Elku, dohlížejte na přípravu dětí do vyučování.
 2. 13. 10. – dopravní hřiště Krnov (bližší informace na Elce.
 3. 15. 10. – plavecký výcvik.
 4. Prosím, doplaťte příspěvek na SRPDŠ – 150 Kč.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
B-P Barvy  Násobení 2-7 Pražský hrad
B-P Barvičky Zdolej horu Státní hymna
D-T Pastelka  Násobky 8 Státní symboly
D-T Školní věci  Násobení 8 Klenoty
Ď-Ť Školní věci 2  Násobení 2-8  
Ď-Ť   Dělení 7  
H-CH   Dělení 8  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top